Retourneren

RETOURNEREN

Bent u toch niet blij met uw aankoop? Dan kunt u dit binnen 14 dagen, na ontvangst van uw bestelling, bij ons melden. Hierna krijgt u nog eens 14 dagen de tijd om uw product / bestelling terug te sturen.

Graag wel in originele staat en verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk).

 

Heeft u het product in gebruik genomen maar voldoet het toch niet aan uw eisen? Ook dan gaan we u gewoon helpen, in de vorm van een deelvergoeding.

 

 

 

Het product is beschadigd. Wat doe ik nu?

 

Controleer bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u zo snel mogelijk na ontvangst (we verzoeken u dit binnen 48 uur te doen) aan ons te melden via een mail naar [email protected] Wanneer u een verkeerd of door transport beschadigd product heeft ontvangen, dient dat zo snel als mogelijk door u retour te worden gestuurd.

 

 

 

Hoe kan ik een product terug sturen naar Techmediashop / Regiowebshop?

 

Zonder account

 

Een product ruilen of retour zenden zonder dat u een inlog account heeft, kunt u doen door een email te sturen naar [email protected]

U ontvangt dan de verdere instructies per email.

Een andere mogelijkheid is om uw retour via de pagina retourneren van techmediashop.nl of regiowebshop in te geven.

 

Met account

 

U kunt dit ook doen door in uw account de retourzending in te geven of via de pagina retourneren van techmediashop.nl of regiowebshop.

U ontvangt dan een bevestigingsmail, waarna u de betreffende producten terug kunt sturen naar het in de bevestigingsmail opgegeven adres onder vermelding van RMA of bestelnummer.

 

 

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u deovereenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

 

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. In uitzonderingsgevallen is Techmediashop / Regiowebshop bereid retourkosten tot een maximum van 6,95 terug te betalen indien u een vervangend of ander artikel bij Techmediashop /Regiowebshop afneemt. In geval van volledige terugbetaling, worden retourkosten niet vergoed.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Vul altijd een RMA formulier via de website van techmediashop.nl /of regiowebshop.nl 

 

 Kosten in geval van herroeping

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

die snel kunnen bederven of verouderen;

 

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

voor losse kranten en tijdschriften;

 

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

 

Deelvergoeding (bij retourneren)

 

Bevalt uw aankoop toch niet helemaal, maar heeft u het wel al in gebruik genomen? Daar balen wij ook van.

 

Voor al uw aankopen geldt een herroepingstermijn (bedenktermijn) van 14 dagen, dus ook voor aankopen die al in gebruik zijn genomen gedurende deze periode.

Bij zichtbare gebruikssporen krijgt u van ons dan ook een deelvergoeding.

Deze is altijd 75% van het oorspronkelijke aankoopbedrag. Dus: Bekijk het product gerust zoals u in een fysieke winkel ook zou doen.

Haal een satelliet ontvanger gerust uit de doos en bekijk hem van alle kanten, maar sluit deze niet aan om er mee te kijken.

 

Wanneer krijgt u een 100% vergoeding van uw retourzending binnen 14 dagen?

 

Indien uw aankoop retour wordt gezonden in de originele verpakking, compleet is en in originele staat is (dus bv. nog met de batterijen in de originele verpakking, geen verwijderde folies, etc.)

 

Wanneer ontvangt u 75% vergoeding van uw retourzending binnen 14 dagen?

 

Bij een incomplete of beschadigde verpakking;

 

Bij een beschadigd product;

 

Bij een gebruikt of vies product.

 

 

 

Voorwaarden voor terugsturen van een gebruikt product.

 

De deelvergoeding bedraagt altijd 75% van het originele aankoopbedrag.

Deze service geldt alleen voor producten die niet ouder zijn dan 14 dagen (vanaf de dag van ontvangst).

Het product mag niet dusdanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat verminderd is.

Producten die vallen onder de uitzonderingen (zie ook Veelgestelde vragen - Uitsluiting herroepingsrecht (punt3)) zijn uitgesloten van deze regeling.

 

 

 

 

Verzendkosten

 

Bij het retourneren van een product komen er natuurlijk extra verzendkosten in het vizier. U kunt het betreffende product uiteraard ook altijd kosteloos komen afgeven op onze locatie, zie onze contactpagina.

 

 

 

In welke gevallen heeft u recht op vergoeding van uw verzendkosten en in welke situaties bent u hier zelf verantwoordelijk voor?

 

wanneer wel?

 

Bij ontvangst van een defect apparaat heeft u recht op teruggave van uw verzendkosten aangezien u het naar ons terug moet sturen om het na te laten kijken.

 

 

Wanneer niet?

 

U krijgt van ons geen vergoeding op het moment dat u het herroepingsrecht gebruikt, aangezien het uw keuze is het apparaat te retourneren omdat het niet aan uw wensen zou voldoen.

 

Daarnaast krijgt u ook geen vergoeding op het moment dat u een defect aangeeft waar daadwerkelijk geen defect  geconstateerd is door ons.

Dit zien wij veel bij ontvangers en LNB's en het gaat hier vaak om een verkeerde setting of het verkeerd uitrichten van de LNB.

 

 

 

LET OP! De vergoeding die wij uitkeren voor het vergoeden van verzendkosten, is het basisbedrag zonder extra verzekering enz en deze bedraagt normaliter EU 6,95.

 

 

 

RMA formulier invullen